Vælg type
 • Mal
 • Mal og gæt
 • Skriv om
 • Krydsord
 • Find navnet
 • Find en plante
 • Dyrenes bygning
Vælg emne
 • Pattedyr
 • Fugle
 • Insekter
 • Bløddyr
 • Fisk
 • Smådyr
 • Planter

Om aktivitetsark på Asimi

Der er udarbejdet forskellige aktivitetsark til alle dyr og planter på Asimi. Arkene kan vælges ved klik på et ikon i menubjælken over leksikon-artiklerne. Aktivitetsarkene er desuden samlet i mindre bøger og inddelt efter emner.

Forskellige opgavetyper

Aktivitetsarkene er inddelt i forskellige hovedtyper: ”Mal og gæt”, ”Mal” og ”Skriv om”. Desuden findes en række andre opgavetyper, der går på tværs af arter og biotoper.

Print af aktivitetsark

Aktivitetsark på Asimi må printes på alle skoler og institutioner, der har indgået aftale med Copydan. Aktivitetsarkene er gratis at bruge efter Copydans regler. Husk at registrere kopieringen.