Vælg type
 • Mal
 • Mal og gæt
 • Skriv om
 • Krydsord
 • Find navnet
 • Find en plante
 • Dyrenes bygning
Vælg emne
 • Pattedyr
 • Fugle
 • Insekter
 • Bløddyr
 • Fisk
 • Smådyr
 • Planter

Mal bløddyr og smådyr fra kyst og hav

Opgaverne har fokus på at genkende og tegne bløddyr og smådyr som kan findes ved kysten og i havet. Nettet, som er lagt ind over dyrene, støtter tegne- og malearbejdet - også i større målestoksforhold.

Omfang: 29 ark

Materialer på Asimi må kopieres af institutioner og virksomheder, der har indgået aftale med Copy-dan, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.
Fakta
Type: Mal
Emne: Smådyr, Bløddyr
Trin: Yngstetrin, Mellemtrin
Mal bløddyr og smådyr fra kyst og hav