Vælg type
 • Mal
 • Mal og gæt
 • Skriv om
 • Krydsord
 • Find navnet
 • Find en plante
 • Dyrenes bygning
Vælg emne
 • Pattedyr
 • Fugle
 • Insekter
 • Bløddyr
 • Fisk
 • Smådyr
 • Planter

Mal fisk fra kyst og hav

Opgaverne har fokus på at genkende og tegne fisk, som findes ved kyst og hav. Nettet, som er lagt ind over fiskene, støtter tegne- og malearbejdet - også i større målestoksforhold.

Omfang: 30 ark

Materialer på Asimi må kopieres af institutioner og virksomheder, der har indgået aftale med Copy-dan, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.
Fakta
Type: Mal
Emne: Fisk
Trin: Yngstetrin, Mellemtrin
Mal fisk fra kyst og hav