Vælg type
 • Mal
 • Mal og gæt
 • Skriv om
 • Krydsord
 • Find navnet
 • Find en plante
 • Dyrenes bygning
Vælg emne
 • Pattedyr
 • Fugle
 • Insekter
 • Bløddyr
 • Fisk
 • Smådyr
 • Planter

Mal insekter og smådyr fra sø og vandløb

Opgaverne har fokus på at genkende og tegne insekter og smådyr, som kan findes ved sø og vandløb. Nettet, som er lagt ind over dyrene, støtter tegne- og malearbejdet - også i større målestoksforhold.

Omfang: 7 ark

Materialer på Asimi må kopieres af institutioner og virksomheder, der har indgået aftale med Copy-dan, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.
Fakta
Type: Mal
Emne: Insekter, Smådyr
Trin: Yngstetrin, Mellemtrin
Mal insekter og smådyr fra sø og vandløb