Vælg type
 • Mal
 • Mal og gæt
 • Skriv om
 • Krydsord
 • Find navnet
 • Find en plante
 • Dyrenes bygning
Vælg emne
 • Pattedyr
 • Fugle
 • Insekter
 • Bløddyr
 • Fisk
 • Smådyr
 • Planter

Mal krebsdyr fra kyst og hav

Opgaverne har fokus på at genkende og tegne krebsdyr, som kan findes ved kyst og hav. Nettet, som er lagt ind over krebsdyrene, støtter tegne- og malearbejdet - også i større målestoksforhold.

Omfang: 9 ark

Materialer på Asimi må kopieres af institutioner og virksomheder, der har indgået aftale med Copy-dan, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.
Fakta
Type: Mal
Emne: Smådyr
Trin: Yngstetrin, Mellemtrin
Mal krebsdyr fra kyst og hav