Grønlandsk navn: Tattaasat
Latinsk navn: Patella vulgata
Engelsk navn: Common Limpet
Klasse: Bløddyr
Orden: Archaeogastropoda
Familie: Patellidae

Almindelig albueskæl lever i stærk brænding på sten- og klippekyster fra højvandslinien til få meters dybde. Almindelig albueskæl lever i stærk brænding på sten- og klippekyster fra højvandslinjen og ud til få meters dybde. Hvert individ er både han og hun. Albueskæl bliver kønsmodne som hanner efter 9-12 måneder. Efter et par år ændrer de køn til hunner.

Kendetegn
Skallen er hueformet og mat grålig- brunlig med gulligt skær og tydelige, radiære striber. Indersiden af skallen er brunlig-grågrøn, og foden er muskuløs og grågul.

Føde
Albueskæl lever af alger, som de rasper af sten og klipper.

Almindelig albueskæl - Patella vulgata - Common Limpet
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: 5-6 cm
  • Højde: 2,5-3 cm
  • Æg og sperm gydes om vinteren
  • Albueskæl er hermafrodit
  • Larven lever i de frie vandmasser i 1-3 uger
  • Levealder: 3-15 år
Vidste du det?
Hos albueskæl har hver snegl sin egen faste plads på en sten eller klippeblok, hvor skallens form er nøjagtigt tilpasset overfladen. Under fødesøgningen forlader sneglen sin plads, men den vender altid tilbage til samme sted. Sneglen suger sig fast til underlaget med foden.