Grønlandsk navn: Kissavaasaaraq
Latinsk navn: Cerastoderma edule
Engelsk navn: Common Cockle
Klasse: Bløddyr
Orden: Chamida
Familie: Hjertemuslinger

Almindelig hjertemusling lever i tidevandszonen på lavt vand ned til 2 meters dybde. Muslingen tåler at være tørlagt ved lavvande. Hjertemuslinger graver sig 1-2 cm ned i sand- eller mudderbunden.

Kendetegn
Skallen er oval-rund, kalkhvid-gullig og hvælvet med vækstlinier og flade, radiære ribber. Skallerne lukker helt tæt og er hjerteformede i profil. Muslingen har korte ånderør.

Føde
Hjertemuslinger filtrerer plankton fra vandet, som pumpes ind og ud gennem ånderørene.

Hjertemusling - Cerastoderma edule - Common Cockle
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde:Op til 5 cm
  • Æg og sæd gydes frit i vandet
  • Larverne lever i de frie vandmasser
  • Maks. levealder: 2-3 år
Vidste du det?
Hjertemuslinger kan bevæge sig i lange spring på havbunden ved hjælp af foden. Derved kan de undslippe fjender.