Grønlandsk navn: Imaneq
Latinsk navn: Mya arenaria
Engelsk navn: Soft-shell Clam, Sand gaper
Klasse: Bløddyr
Orden: Sandmuslinger
Familie: Sandmuslinger

Sandmuslinger lever nedgravet i sand- eller mudderbund, fra tidevandszonen og udefter. De unge sandmuslinger graver sig 15-30 cm ned i sandbunden. Sandmuslinger bliver i det samme hul hele livet, da de som voksne ikke kan flytte sig.

Kendetegn
Skallerne er asymmetriske, ovale, hvide og ru med koncentriske riller. De lukker ikke helt tæt, og der er en åbning i bagenden til ånderøret. Voksne muslinger har en lille, svag fod.

Føde
Sandmuslinger filtrerer planteplankton fra vandet, der suges ind og ud gennem ånderøret.

Sandmusling - Mya arenaria - Soft-shell Clam, Sand gaper
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: Op til 14 cm
  • Sandmuslinger er hermafroditter (tvekønnede)
  • Æg: Op til ca. 3 millioner
  • Larverne er pelagiske
  • Maks. levealder: 10-12 år
Vidste du det?
Sandmuslinger har et kraftigt, dobbelt ånderør med lysfølsomme tentakler. Det kan være op til 50 cm langt. Muslingerne kan skyde ånderøret op gennem sandet og hurtigt trække det tilbage, hvis tentaklerne observerer en skygge.