Grønlandsk navn: Siuterornaq
Latinsk navn: Littorina obtusata
Engelsk navn: Common Flat Periwinkle
Klasse: Bløddyr
Orden: Neotaenioglossa
Familie: Strandsnegle

But strandsnegl findes på sten- og klippekyster fra omkring lavvandslinien ned til omkring 20-100 meters dybde.

Kendetegn
Skallen er næsten ægformet uden spir eller top, da den sidste vinding skjuler toppen og udgør størstedelen af skallen. Skallens farve varierer fra mørkegrå eller grønlig til orange eller gullig, alt efter levestedet.

Føde
Strandsnegle lever af alger, som de rasper af med tungen.

But strandsnegl - Littorina obtusata - Common Flat Periwinkle
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: Op til 1,5 cm
  • Ægmasse: 1 cm lang
Vidste du det?
But strandsnegl lever normalt på store brunalger, blandt andet buletang og blæretang.