Ål, amerikansk

Grønlandsk navn: Nimeriaq
Latinsk navn: Anguilla rostrata
Engelsk navn: American Eel
Klasse: Fisk
Orden: Ålefisk
Familie: Ferskvandsål


Den amerikanske ål lever langs N-Amerikas østkyst fra Florida til Labrador. Derudover findes ålen også ved SV-Grønland, hvor den dog er ret sjælden og fåtallig. Ålen gyder i havet, men den lever normalt i fersk- eller brakvand.

Kendetegn
Amerikansk ål er en lang, slangelignende fisk med et spidst hoved og en sammenhængende ryg- og gatfinne. Ålen er sortbrun på oversiden og gullighvid på bugen.

Føde
Ålens føde består af fisk, insektlarver, fiskeyngel og -æg, forskellige smådyr samt døde fisk. Ålen jager om natten.

Amerikansk ål (ferskvandsål) - Anguilla rostrata - American Eel
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: Op til 125 cm
  • Vægt: Op til ca. 4 kg
  • Æg: Op til 4 millioner
  • (Gyder: Efterår)
Vidste du det?
Den amerikanske ål gyder på dybt vand i havet. En enkelt hun kan lægge op til 4 millioner æg, og dør efterfølgende. Æggene klækkes efter ca. 9-10 uger, og ålelarverne driver med strømmen den første tid.