Ålebrosme, dobbeltlinjet

Grønlandsk navn:Nimeriarnaq oriaaq
Latinsk navn: Lycodes eudipleurostictus
Engelsk navn: Doubleline Eelpout
Klasse: Fisk
Orden: Pigfinnefisk
Familie: Ålekvabbefamilien

Dobbeltlinjet ålebrosme lever i de vestgrønlandske fjorde og langs vestkysten, i Davvis stræde og Baffin Bugt samt i Kejser Franz Josephs Fjord i Ø-Grønland. Ålebrosmen lever på mudderbund på 250-900 meter dybt vand ved temperaturer på eller under 0 grader.

Kendetegn
Ålebrosmen er langhalet, brunlig med lyse tværbånd og dækket af skæl på hele kroppen. Fisken kan kendes på de to sidelinier. Brystfinnens midterste stråler er mindre end de yderste.

Føde
Føden består af bunddyr, især krebsdyr, børsteorme, pølseorme og slangestjerner.

Dobbeltliniet ålebrosme - Lycodes eudipleurostictus - Doubleline Eelpout
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: Op til 45 cm
  • Æg: 123-260
  • Gyder: Efterår
Vidste du det?
Dobbeltlinjet åebrosme lever også i Norskehavet og det nordvestlige Barentshav.