Grønlandsk navn:Nimeriarnaq allalik
Latinsk navn: Lycodes reticulatus
Engelsk navn: Arctic Eelpout
Klasse: Fisk
Orden: Pigfinnefisk
Familie: Ålekvabbefamilien


Netmønstret ålebrosme er almindelig ved V-Grønland, hvor den optræder ved kysten mod nord til Smith Sund. Fisken forekommer også ved Ø-Grønland på 72-77 grader N og i Ammassalik-området. Normalt lever ålebrosmen på blød bund på 20-800 meters dybde ved 0 grader eller derunder.

Kendetegn
Netmønstret ålebrosme er korthalet med lang, sammenhængende ryg- og gatfinne. Den er skælklædt på kroppen frem til rygfinnen og har en sidelinie. Fisken er normalt brunlig med et mørkt, netagtigt mønster eller mørke tværbånd.

Føde
Ålebrosmen æder krebsdyr, fisk og muslinger.

Netmønstret ålebrosme - Lycodes reticulatus - Arctic Eelpout
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: Op til 55 cm
  • Æg: Omkring 900
  • Gyder: Efterår
Vidste du det?
Netmønstret ålebrosme er også udbredt ved Labradorkysten og i St. Lawrencebugten østover til Beringshavet og det nordlige Karahavet og Laptev Hav.