Blåhvilling (Sortmund)

Grønlandsk navn: Saarullernaq
Latinsk navn: Micromesistius poutassou
Engelsk navn: Blue Whiting
Klasse: Fisk
Orden: Torskefisk
Familie: Torsk


Blåhvilling er udbredt i havet ved Sydgrønland, hvor den lever pelagisk i store stimer ned til 3.000 meters dybde, dog oftest på 100-400 m dybt vand. Fisken er almindeligt udbredt i Nordøstatlanten fra Svalbard til Marokko, i det vestlige Middelhav og langs V-Europas kyster.

Kendetegn
Blåhvillingen er lang, slank og blank med et blåviolet skær. Den har underbid, tre rygfinner, lang forreste gatfinne og en mørk sidelinie, der sidder højt oppe. Blåhvillingen har desuden sort gælle- og mundhule, hvorfor den også kaldes sortmund.

Føde
Føden består af dyreplankton, blæksprutter og småfisk.

Blåhvilling (Sortmund) - Micromesistius poutassou - Blue Whiting
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: Op til 50 cm
  • Vægt: Op til 2 kg
  • Gyder: Marts-maj
  • Bliver kønsmoden efter 1-2 år
  • Maks. levealder: 20 år
Vidste du det?
Blåhvillingen vandrer mellem vandlagene i løbet af døgnet. Om dagen opholder den sig normalt ved bunden eller i de nedre vandlag, mens den findes i de øvre vandlag nær overfladen om natten.