Fjeldørred (Ørred)

Grønlandsk navn: Eqaluk
Latinsk navn: Salvelinus alpinus
Engelsk navn: Arctic Char
Klasse: Fisk
Orden: Laksefisk
Familie: Laksefamilien

Fjeldørreden er udbredt i hele det arktiske område og findes i ferskvand i N-Europa, N-Amerika og N-Asien. I Grønland lever fisken overalt i elve og nær kysten - selv i de nordligste egne. Der findes både vandreformer, der lever i havet og kun gyder i ferskvand, og standformer, der lever hele livet i ferskvand.

Kendetegn
Fjeldørreden kan normalt kendes på de hvide forkanter på bryst-, bug- og gatfinnerne. Ellers varierer ørreden fra sølvblank med grågrøn ryg til mere mørk med gule eller røde pletter og hvidgul bug. I gydetiden er fiskens bug, nedre sider og finner dog røde.

Føde
Føden består af fisk, yngel, snegle, plankton, krebsdyr og insektlarver.

Fjeldørred (Ørred) - Salvelinus alpinus - Arctic Char
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: Op til 35-75 cm
  • Vægt: Op til 1,5-3 kg
  • Æg: Ca. 3.000-7.000
  • Gyder: Efterår-vinter
  • Kønsmoden efter 8-9 år, ved en længde på 35-40 cm
  • Maks. levealder: 24 år
Vidste du det?
I Grønland lever fjeldørrederne som regel i havet og vandrer op i vandløb og elve om efteråret for at gyde. Når ynglen har en alder på 2-6 år, vandrer den ud i havet, hvor den lever, indtil den selv vender tilbage til elven for at gyde og overvintre.