Grønlandsk navn: Uugaq
Latinsk navn: Gadus ogac
Engelsk navn: Greenland Cod; Uvak
Klasse: Fisk
Orden: Torskefisk
Familie: Torsk


Fjordtorsk eller uvak er almindelig ved V-Grønland mod nord til Upernavik, hvor den lever i fjorde, ved kyster og på banker ned til ca. 400 meters dybde. Ud over langs Grønlands sydvestkyst er fisken også udbredt i det arktiske Canada, Baffin Bugt og Davis Stræde.

Kendetegn
Fjordtorsken ligner almindelig torsk, men den har større øjne, bredere hoved, smallere halestilk, mørk sidelinje samt kraftigere og længere skægtråd. Derudover er fisken brun- eller sort-marmoreret med lys bug.

Føde
Uvak lever af andre fisk og fiskeyngel samt orme, krebsdyr, bløddyr og blæksprutter.

Fjordtorsk (Uvak) - Gadus ogac - Greenland Cod; Uvak
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: Op til 65 cm
  • Vægt: Op til ca. 7 kg
  • Gyder: Februar-maj
  • Kønsmoden efter 3-4 år
  • Maks. levealder: 11 år
Vidste du det?
I dag er uvak meget almindelig og talrig ved Grønland, hvor den trives i det kolde vand. Det kan skyldes, at den almindelige torsk er gået voldsomt tilbage i antal siden den varmere periode fra 1920 til 1970'erne.