Grønlandshaj (Havkal)

Grønlandsk navn: Eqalussuaq
Latinsk navn: Somniosus microcephalus
Engelsk navn: Greenland Shark
Klasse: Fisk
Orden: Pighajer
Familie: Havkalfamilien

Grønlandshajen eller havkalen er udbredt fra det nordøstlige N-Amerika og Baffin Bugten til Grønland, Island, Svalbard og Hvidehavet samt mod syd til De britiske Øer og af og til i Nordsøen og det vestlige Skagerrak. Havkalen lever normalt ved blød mudderbund ned til 1.200 meters dybde.

Kendetegn
Havkalen har små rygfinner uden pigge, korte gællespalter og store brystfinner. Den er mørkebrun, rødbrun eller grå med mørke felter. Huden er desuden ru, fordi den er besat med horntænder.

Føde
Føden består af ådsler, havfugle, fisk og andre hajer, krebsdyr, pighude og havpattedyr.

Grønlandshaj (Havkal) - Somniosus microcephalus - Greenland Shark
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: 2-8 m
  • Vægt: Op til 1100 kg
  • Unger: 8-10
  • Føder: Om vinteren
  • Længde ved fødslen: 40-70 cm
  • Max. levealder: Over 100 år
  • (Måske op til 520 år)
Vidste du det?
Havkalens kød siges at være giftigt og udvandes eller tørres ofte, før det bruges til fx hundefoder. Giften er dog meget svag. Tidligere fiskede man efter hajen på grund af den 300 kg tunge lever, der kan bruges til at fremstille A-vitaminrig olie.