Grønlandsk navn: Oquutaq
Latinsk navn: Hippoglossoides platessoides
Engelsk navn: American Plaice
Klasse: Fisk
Orden: Højrevendte fladfisk
Familie: Rødspættefamilien


Håising er meget almindelig i SV- og SØ-Grønland nordpå til hhv. Upernavik og Kong Oscar Fjord. Fisken lever normalt på blød bund fra 10-400 meter dybt vand. Håisingen er også udbredt ved Island, NV-Europa og ved Labrador og New Foundland i NV-Atlanten.

Kendetegn
Håisingen er en højrevendt fladfisk, hvilket vil sige, at det venstre øje er vandret over på den højre side. Højre side eller øjesiden er rødbrun eller grå og blindsiden er hvid. Fisken har desuden store, ru skæl og en ret stor mund.

Føde
Føden består af søpindsvin, slangestjerner, orme, bløddyr, krebsdyr, fiskeyngel og småfisk.

Håising - Hippoglossoides platessoides - Long-rough Dab
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: Op til ca. 50 cm
  • Vægt: Op til 3 kg
  • Hunnen er størst
  • Æg: 50.000-370.000
  • Gyder: Forår
  • Maks. levealder: 30 år
Vidste du det?
Håisingen er meget almindelig i sit udbredelsesområde og ædes bl.a. af torsk, helleflynder, lange og rokker. Den har kun mindre fiskerimæssig betydning og bruges som regel kun som industrifisk, da kødet har ry for at være meget vandet.