Havkat, plettet

Grønlandsk navn:Qeeraq (Kigutilik)
Latinsk navn: Anarhichas minor
Engelsk navn: Spotted wolffish
Klasse: Fisk
Orden: Pigfinnefisk
Familie: Havkattefamilien


Plettet havkat er udbredt fra det sydlige Grønland mod nord til Upernavik på vestkysten og til Tasiilaq på østkysten. Fisken lever på 500-600 meters dybde på blød mudder- eller sandbund og findes ofte i fjordene.

Kendetegn
Plettet havkat er gulbrun med mørke pletter på kroppen, hovedet og rygfinnen. Bugen er lys. Derudover er havkatten langstrakt med et stort hoved og lang ryg- og gatfinne. De tre rækker af knusetænder er lige lange.

Føde
Havkattens føde består af muslinger, søpindsvin, krebsdyr og snegle. Skallerne knuses med de kraftige tænder.

Plettet havkat - Anarhichas minor - Spotted Catfish
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: Op til 145 cm
  • Vægt: Op til ca. 20 kg
  • Æg: Op til 50.000
  • Gyder: Forår
Vidste du det?
Tidligere garvede man skindet fra plettet havkat og solgte det under navnet "søleopard". I dag sælges plettet havkat som en god og velsmagende spisefisk ligesom stribet havkat. Begge fisk er værdifulde bifangster ved trawlfiskeri.