Grønlandsk navn: Suluppaagarnaq
Latinsk navn: Gaidropsarus argentatus
Engelsk navn: Arctic Rockling
Klasse: Fisk
Orden: Torskefisk
Familie: Torsk


Kortstrålet arktisk havkvabbe er en lavarktisk art, som findes fra Tasiilaq på østkysten til Upernavik på vestkysten. Fisken lever på 150-2.000 meters dybde på blød bund ved temperaturer omkring 0 grader.

Kendetegn
Havkvabben har to rygfinner. Den bageste er meget lang, mens den forreste er meget lille og svagt udviklet. Den første stråle i den forreste rygfinne er dog meget større end de øvrige stråler. Den kendes også på skægtråden og dens to føletråde. Fisken er rødbrun med mørk ryg, lys rød bug og rødlige finner.

Føde
Havkvabben lever af krebsdyr, andre bunddyr og fisk.

Kortstrålet arktisk havkvabbe - Gaidropsarus argentatus - Arctic Rockling, Silver Rockling
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: Op til ca. 40 cm
  • Gyder: Forår-sommer
Vidste du det?
Havkvabbens artsnavn på engelsk "Silver Rockling" og latinsk "argentatus" kommer af ynglens sølvhvide farve.