Grønlandsk navn: Putooruttoq
Latinsk navn: Ammodytes marinus
Engelsk navn: Lesser sand-eel
Klasse: Fisk
Orden: Pigfinnefisk
Familie: TobisfamilienHavtobisen er udbredt fra Barents- og Hvidehavet til De britiske Øer samt ved Island, SV- og SØ-Grønland. Fisken lever på 10-150 meters dybde i områder med kraftig strøm og sand- eller grusbund. Havtobisen er en vigtig industrifisk.

Kendetegn
Tobis er aflange fisk med underbid og fremskydelig overkæbe. Havtobisen er sølvhvid med blågrøn overside og lang ryg- og gatfinne. Fisken har ikke skæl ved halefinnens basis, og den har ingen bugfinner.

Føde
Tobisens føde består af dyreplankton samt små krebsdyr og fiskeyngel.

Havtobis - Ammodytes marinus - Sandeel
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: Op til 25 cm (i Grønland dog normalt kun op til ca. 16 cm)
  • Ryghvirvler: 65-75
  • Æg: 3.800-25.000
  • Gyder: November-februar
  • Kønsmoden efter 1-2 år
  • Maks. levealder: 10 år
Vidste du det?
Havtobis søger føde pelagisk i store stimer, men de lever ellers en stor del af tiden nedgravet i havbunden. Det er især om natten, havtobis er nedgravet. I lange perioder om vinteren er den også nedgravet, og den kommer kun frem, når der er rigeligt med føde i vandet.