Grønlandsk navn: Qaleralik
Latinsk navn: Reinhartius hippoglossoides
Engelsk navn: Greenland Halibut
Klasse: Fisk
Orden: Højrevendte fladfisk
Familie: Rødspættefamilien


I Grønland findes hellefisken ved øst- og vestkysten nordover til Inglefield Land og Ittoqqortoormiit. Fisken lever på 200-1.000 meter dybt vand i fjorde eller til havs og optræder både nær bunden og pelagisk i de øvre vandlag.

Kendetegn
Hellefisken er en højrevendt fladfisk, hvis venstre øje sidder på bugkanten. Øjesiden er mørk gråbrun med en næsten helt lige sidelinie. Desuden er blindsiden ikke hvid men lys gråbrun, og modsat de fleste andre fladfisk svømmer hellefisken med bugkanten nedad.

Føde
Føden består af fisk, fiskeyngel, blæksprutter, krebsdyr og forskellige andre bundlevende dyr.

Hellefisk - Reinhartius hippoglossoides - Greenland Halibut; Turbot
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: Op til 130 cm, dog sjældent over 90 cm
  • Vægt: Op til 45-50 kg
  • Hunnen normalt størst
  • Æg: Op til 60.000
  • Gyder: Forår-sommer
Vidste du det?
Hellefisken er en værdifuld og god spisefisk med stor økonomisk betydning i Grønland. Den fanges med net, langliner eller trawl. Om vinteren foregår der et betydeligt fiskeri efter hellefisk fra båd, eller hvis der er is, fra havisen nær Ilulissat.