Grønlandsk navn: Nataarnaq
Latinsk navn: Reinhartius hippoglossoides
Engelsk navn: Atlantic Halibut
Klasse: Fisk
Orden: Højrevendte fladfisk
Familie: Rødspættefamilien

I Grønland findes helleflynderen syd for Upernavik på vestkysten og til Tasiilaq på østkysten. Den lever på 50-2.000 meters dybde og kan både jage i de frie vandmasser (pelagisk) og på havbunden. På grund af overfiskning er arten ikke længere nær så almindelig ved Grønland som tidligere.

Kendetegn
Helleflyndere er højrevendte fladfisk, der har begge øjne på højre side. Øjesiden er mørkebrun eller grønlig med spredte pletter. Den venstre side (blindsiden) er hvid eller gråplettet. Fiskens sidelinie slår desuden en kraftig bue over brystfinnen.

Føde
Helleflynderen lever af andre fisk som fx torsk, rødfisk, kuller og sild samt krebsdyr og blæksprutter.

Helleflynder - Hippoglossus hippoglossus - Atlantic halibut
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: Op til 350 cm
  • Vægt: Op til 300 kg
  • Hunnen er størst
  • Æg: Op til ca. 3.500.000
  • Gyder: December-april
  • Kønsmoden efter 7-18 år
  • Maks. levealder: 50 år
Vidste du det?
Helleflynderen gyder ved bunden på 300-1.000 meter dybt vand. Æggene er dog fritflydende (pelagiske). Ynglen lever også pelagisk, indtil den når en længde på ca. 35 mm. Ved en længde på 5-7 cm starter forvandlingen til fladfisk.