Grønlandsk navn: Kakilisak
Latinsk navn: Gasterosteus aculeatus
Engelsk navn: Three-spined Stickleback
Klasse: Fisk
Orden: Hundestejle
Familie: Hundestejle

Den trepiggede hundestejle er ret almindelig, og den forekommer i V- og Ø-Grønland mod nord til Upernavik og Ittoqqortoormiit. Fisken optræder både i salt- og brakvand langs kysterne og i vandløb og ferskvandssøer. Nogle bestande lever hele livet i ferskvand, mens andre kun yngler i ferskvand.

Kendetegn
Trepigget hundestejle har som regel 3 pigge foran rygfinnen samt en pig på bugen. Fisken er desuden dækket af benplader og er grønlig med sølvskinnende bug. I yngletiden bliver hannens bug dog rød eller blå.

Føde
Hundestejler lever af dafnier, vandinsekter, fiskeyngel, krebsdyr og fiskeæg.

Trepigget hundestejle - Gasterosteus aculeatus - Three-spined stickleback
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: 8-11 cm (størst i havet)
  • Vægt: 10-15 g
  • Æg: 100-400
  • Gyder: Marts-juni
  • Kønsmoden efter ca. 1 år
  • Maks. levealder: 3-4 år
Vidste du det?
Hos den trepiggede hundestejle bygger hannen en rede, som han lokker op til flere hunner ind i. Her lægger hunnerne deres æg, som så befrugtes af hannen. Hannen forsvarer aggressivt æggene mod andre kønsmodne hanner.