Grønlandsk navn: Eqalugaasaq
Latinsk navn: Arctogadus glacialis
Engelsk navn: Arctic Cod
Klasse: Fisk
Orden: Torskefisk
Familie: Torsk

Istorsken er en højarktisk art, der lever i havet ved NV-Grønland fra Qimusseriarsuaq (Melville Bugt) til Inglefield Land og i NØ-Grønland mellem Ittoqqortoormiit og Peary Land. Istorsken lever i de øvre vandlag i drivisen eller under fastisen, men den kan træffes helt ned til 1.000 meters dybde. Istorsken er en stimefisk.

Kendetegn
Istorsken er en slank torsk med tre rygfinner, to gatfinner og en tynd halestilk. Den minder meget om polartorsken (se fisk), men den har taglagte skæl, der overlapper hinanden, hvilket polartorsken ikke har. Istorsken har ingen eller en meget lille skægtråd.

Føde
Istorskens føde består især af små fritsvømmende krebsdyr og småfisk.

Istorsk - Arctogadus glacialis - Arctic Cod
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: Op til 40 cm
Vidste du det?
Istorsken er et vigtigt led i fødekæden i de arktiske havområder, hvor den er fødegrundlag for bl.a. sæler og narhvaler. Den har ingen betydning som menneskeføde.