Grønlandsk navn: Kapisillik
Latinsk navn: Salmo salar
Engelsk navn: Atlantic Salmon
Klasse: Fisk
Orden: Laksefisk
Familie: Laksefamilien

Skællaksen eller den atlantiske laks er en vandrefisk, der lever pelagisk. I Grønland gyder en lille bestand i Kapisillit-elven i det indre af Nuukfjorden. Derudover optræder laks fra N-Amerika og Europa i V- og Ø-Grønland nordpå til hhv. Ummannaq og Tasiilaq.

Kendetegn
Laksens krop er sølvskinnende med store skæl og spredte sorte, X-formede pletter. Når laksene vandrer op i ferskvand bliver de dog farvede, og hannernes kæber bliver krogformede. Skællaksen har desuden en lille fedtfinne mellem ryg- og halefinnen.

Føde
I ferskvand lever laksen af bløddyr, krebsdyr og insekter. I havet tager den især fisk og blæksprutter.

Atlantisk laks (Skællaks) - Salmo salar - Atlantic Salmon
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: Voksne normalt 50-100 cm, sjældent op til 120 cm
  • Vægt: Normalt 3-10 kg
  • Æg: 8.000-25.000
  • Gyder: Juni-november
  • Maks. levealder: 10 år
Vidste du det?
Laksen gyder i ferskvand, men ynglen vandrer som regel ud mod havet i en alder af 1-6 år. En mindre del bliver i ferskvand hele livet. Efter ca. 1-3 år i havet vandrer de gydemodne laks igen op i vandløbene for selv at gyde. Mange af fiskene dør umiddelbart efter gydningen.