Grønlandsk navn: Saarullik atamasoq
Latinsk navn: Molva molva
Engelsk navn: Ling
Klasse: Fisk
Orden: Torskefisk
Familie: Ferskvandskvabber

Lange lever ved S-Grønland på hård bund med stenrev og klipper. Langen forekommer oftest på 100-600 meter dybt vand, men kan dog optræde helt ned til 1.000 meters dybde. Fisken findes også fra Biscayabugten til det De britiske Øer, Island og Barentshavet.

Kendetegn
Langens farve varierer, men er ofte brunlig eller grålig med mørkere ryg og lys bug. Finnernes kanter er hvide, og der er en sort plet bagest på den forreste, korte rygfinne. Derudover har fisken en skægtråd på underkæben.

Føde
Føden består af krebsdyr, fisk, søstjerner, bløddyr og blæksprutter.

Lange - Molva molva - Ling
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: Op til 200 cm
  • Vægt: Op til 45 kg
  • Æg: 20-60 millioner
  • Gyder: April-juni
  • Kønsmoden efter 5-8 år
  • Maks. levealder: 25 år
Vidste du det?
Langens skægtråd hjælper den til at finde føde på bunden af det dybe og mørke vand. Skægtråden er meget følsom og kan opfange lugten fra de forskellige bunddyr. Langer er ret grådige fisk.