Lodde (Ammassæt)

Grønlandsk navn: Ammassak
Latinsk navn: Mallotus villosus
Engelsk navn: Capelin
Klasse: Fisk
Orden: Laksefisk
Familie: LodderLodde eller ammassæt er udbredt overalt i de arktiske områder, og den gyder på lavt vand ved Grønlands vest- og østkyst mod nord til hhv. Uummannaq og Tasiilaq. Fisken lever pelagisk i stimer ned til ca. 300 meters dybde.

Kendetegn
Ammassætten er slank med et spidst hoved, stort underbid og en lille fedtfinne. Derudover er fisken sølvskinnende med mørke eller grønlig ryg og en lang, lys sidelinie.

Føde
Ammassættens føde består af dyreplankton, krebsdyr, orme og småfisk. Den er selv en vigtig fødekilde for mange andre grønlandske dyr.

Lodde (Ammasæt) - Mallotus villosus - Capelin
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: Op til 15-25 cm
  • Vægt: 25-50 g
  • Æg: 6.000-30.000
  • Gyder: Maj-juli
  • Kønsmoden efter 2-5 år, når den er ca. 15 cm lang
  • Maks. levealder: 7 år
Vidste du det?
Hannen holder hunnen fast, mens æg og sæd gydes, og æggene befrugtes. Derefter dør hunnen som regel, hvorimod hannen kan nå at befrugte flere hunners æg, inden han dør. I gydeperioden udvikler hannerne desuden et loddent bånd på hver side af kroppen.