Grønlandsk navn: Eqalugaq
Latinsk navn: Boreogadus saida
Engelsk navn: Polar Cod
Klasse: Fisk
Orden: Torskefisk
Familie: Torsk


Polartorsk lever overalt ved de grønlandske kyster eller i drivisen. Fisken lever pelagisk og kan optræde i store stimer. Polartorsken er udbredt i stort set hele det arktiske område fra Canada over Sibirien til Alaska.

Kendetegn
Polartorsken har en meget slank krop, en tynd halestilk, underbid og en lille skægtråd. Derudover er fisken brunlig med lyse sider og mørk sidelinie. Polartorsken kan kendes fra de andre torsk på den store afstand mellem de to gatfinner og de tre rygfinner.

Føde
Føden består af småfisk, snegle og små krebsdyr som krill, vand- og tanglopper.

Polartorsk - Boreogadus saida - Polar Cod
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: Op til ca. 35 cm
  • Æg: 9.000-21.000
  • Gyder: December-marts
  • Kønsmoden efter ca. 4 år, med en længde på ca. 21-23 cm
  • Maks. levealder: Omkring 6-7 år
Vidste du det?
Polartorsken har ingen fiskerimæssig betydning i Grønland, men den er til gengæld en vigtig fødekilde for fugle, fisk, ræve, sæler og hvaler. Andre steder, som fx i Barentshavet, fiskes polartorsken dog som industrifisk.