Rokke, arktisk

Grønlandsk navn: Issittup allernaa
Latinsk navn: Raja hyperborea
Engelsk navn: Arctic Skate
Klasse: Fisk
Orden: Rokker
Familie: Rajidae


Arktisk rokke er en bundfisk, der lever i havet ved NV- og SØ-Grønland, i Norskehavet og i Baffin Bugt ved Canada. Rokken findes normalt på 200-2.500 meters dybde og foretrækker en vandtemperatur på ca. 0 grader.

Kendetegn
Den arktiske rokke har en kort hale og en flad krop, hvor de store brystfinner er vokset sammen med hovedet. Oversiden er gråbrun, og undersiden varierer fra hvidlig med mørke pletter til helt mørk. På oversiden har rokken desuden spredte torne og en række med 22-32 torne langs ryggen.

Føde
Rokken lever af mindre bundfisk og forskellige andre bundlevende dyr som krebsdyr.

Arktisk rokke - Raja hyperborea - Arctic Skate
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: Op til 80-100 cm
  • Vægt: Op til 10 kg
Vidste du det?
Arktisk rokkes ægkapsler måler ca. 10 cm i længden og 6-7 cm i bredden. Ægkapslerne har desuden et langt horn i hvert hjørne og er ret glatte. Når ungerne kommer ud af kapslen er de ca. 15-16 cm lange.