Grønlandsk navn:Ammassassuaq
Latinsk navn: Clupea harengus
Engelsk navn: Atlantic Herring
Klasse: Fisk
Orden: Sildefisk
Familie: Sild


Sild er udbredt i Nordatlanten fra Østersøen og Nordsøen over Svalbard og Grønland til N-Amerika. Ved Grønland gyder silden i V- og Ø-Grønland syd for Upernavik og Tasiilaq. Silden er en stimefisk, der lever pelagisk på 0-250 meters dybde.

Kendetegn
Silden er slank, skinnende og sølvfarvet med et grønligt eller blåligt skær. Fisken er mørkere på ryggen og lysere på bugen. Finnerne er brunlige, grålige eller gullige. Derudover har silden store øjne, svagt underbid og store skæl.

Føde
Sildens føde består især af dyreplankton samt fiskeyngel, krebsdyr, snegle og småfisk.

Atlantisk sild - Clupea harengus - Atlanthic Herring
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: Op til 40-45 cm
  • Vægt: Op til 1 kg
  • Æg: 20.000-150.000
  • Gyder: Efterår el. vinter/forår (afhængigt af stamme)
  • Kønsmoden efter 3-9 år, ved en længde på 30-32 cm
  • Maks. levealder: 22 år
Vidste du det?
Den atlantiske sild gyder sine æg frit i vandet. Æggene synker ned på bunden, hvor de klæber til tang, sten og hinanden. Æggene klækkes efter 10-20 dage, og de 7-9 mm lange larver lever pelagisk. Deres vigtigste føde er dyre- og planteplankton.