Grønlandsk navn: Oquutarnaq
Latinsk navn: Glyptocephalus cynoglossus
Engelsk navn: Witch Flounder
Klasse: Fisk
Orden: Højrevendte fladfisk
Familie: Rødspættefamilien


Skærising lever i Atlanterhavet ved Canada, S-Grønland og NV-Europa fra Biscayabugten til det nordlige Norge og Island. Skærisinger lever på blød bund på 35-1.500 meters dybde.

Kendetegn
Skærisinger er højrevendte fladfisk, hvor det venstre øje er vandret over på fiskens højre side. Skærisingens øjeside er ensartet gråbrun eller gullig med en næsten ret sidelinje. Blindsiden er gråhvid med små sorte prikker. Fiskens krop er slank og ret langstrakt.

Føde
Fladfiskens føde består af mindre bunddyr som børsteorme og slangestjerner samt forskellige mindre bløddyr og krebsdyr.

Skærising - Glyptocephalus cynoglossus - Witch Flounder; Witch
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: 28-60 cm
  • Vægt: Op til 2,5 kg
  • Gyder: Forår-efterår
Vidste du det?
Skærising er en velsmagende fisk, der oftest fanges som bifangst. Den har dog ingen fiskerimæssig betydning i Grønland, hvor den er meget fåtallig.