Slimål, almindelig

Grønlandsk navn: Ivik
Latinsk navn: Myxine glutinosa
Engelsk navn: Hagfish
Klasse: Fisk
Orden: Slimål
Familie: Slimål

Almindelig slimål er udbredt ved SV-Grønland. Slimålen er en bundfisk, der normalt lever i kolonier på 20-1.200 meters dybde. Fisken foretrækker blød bund og er ofte nedgravet i slimforede huller. Slimålen er desuden udbredt fra det nordlige Rusland til N-Afrika, ved det sydlige Island og ud for N-Amerika.

Kendetegn
Almindelig slimål har en åleformet og meget slimet krop. Slimen udskilles fra en lang række små huller på bugen. Fiskens farve varierer efter bunden og kan af og til også være plettet. Desuden har slimålen fire skægtråde ved munden.

Føde
Slimål finder frem til føden med deres meget veludviklede lugtesans. Føden består af døde eller døende fisk samt krebsdyr og børsteorme.

Almindelig slimål - Myxine glutinosa - Common Hagfish
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: Op til 80 cm
  • Æg: 20-30
  • Gyder: Hele året
  • Fisken skifter køn i løbet af livet
Vidste du det?
Den almindelige slimåls raspetunge er besat med horntænder, som den bruger til at bore sig ind i døde og halvdøde fisk. Derved kan slimål være til skade for fiskeriet, da de ofte angriber og æder fisk i garn.