Grønlandsk navn: Nipisa
Latinsk navn: Cyclopterus lumpus
Engelsk navn: Lumpsucker; Lumpfish
Klasse: Fisk
Orden: Ulkefisk
Familie: Stenbiderfamilien


Stenbider er almindelig i Grønland, hvor den lever i farvandene syd for Uummannaq og Tasiilaq. Fisken foretrækker hård, stenet bund og lever uden for gydetiden pelagisk på dybt vand.


Kendetegn
Hunnen er mørk grålig eller grønlig med lys bug, hvorimod hannen er gråbrun med hvid bug, der dog er rødlig i gydeperioden. Stenbideren har en høj ryg og en kort, plump krop med 7 rækker benknuder. Bugfinnerne er vokset sammen til en sugeskive, og den forreste rygfinne er dækket af en benkam.

Føde
Stenbideren lever af plankton, småfisk, fiskeyngel, gopler, orme og krebsdyr.

Almindelig stenbider - Cyclopterus lumpus - Lumpsucker;  Lumpfish
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde (han): Op til 40 cm
  • Længde (hun): Op til 70 cm
  • Vægt: Op til ca. 5 kg
  • Æg: Ca. 100.000-350.000
  • Gyder: Januar-maj
Vidste du det?
Stenbideren gyder på lavt vand, hvor hunnen afsætter sine rødgule æg i en stor klump på sten eller tang. Herefter vogter hannen over æggene, indtil de klækkes efter 7-8 uger. Stenbiderens æg sælges som kaviar.