Grønlandsk navn: Allernaq aappaluttoq
Latinsk navn: Amblyraja radiata
Engelsk navn: Thorny Skate
Klasse: Fisk
Orden: Rokker
Familie: Rajidae


Tærben lever på 20-1.000 meters dybde på blandet bund. Rokken er udbredt ved Grønland syd for Upernavik på vestkysten og Tasiilaq på østkysten og lever på blandet bund. Tærben er også udbredt ved bl.a. Island, Svalbard, De britiske Øer og i de skandinaviske farvande.

Kendetegn
Tærber er fladtrykte, rombeformede fisk med en kort snude og afrundede brystfinner eller "vinger". Oversiden er brunlig med mørkere og lysere pletter. På tærbens overside er der en række af torne, som starter bag øjnene og fortsætter ned på halen. Undersiden er hvid.

Føde
Tærber lever af fisk samt bunddyr som orme og krebsdyr, der knuses med dens stærke tænder.

Tærbe - Amblyraja radiata - Thorny skate
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: Op til 90-100 cm
  • Vægt: Op til 20 kg
Vidste du det?
Hos tærber foregår der en egentlig parring, hvor hannen befrugter æggene inde i hunnen. Derefter lægger hunnen sine æg, der er beskyttede i små ægkapsler. Tærbens ægkapsel er ca. 4x6 cm og har et horn i hvert hjørne.