Tangspræl, båndet

Grønlandsk navn: Qussaannaq pilaatalik
Latinsk navn: Pholis fasciata
Engelsk navn: Banded gunnel
Klasse: Fisk
Orden: Pigfinnefisk
Familie: Tangsprælfamilien


Båndet tangspræl lever ved V-Grønland mod nord til Upernavik. Fisken lever normalt fra tidevandszonen ud til 30-40 meters dybde, hvor den søger skjul og gyder sine æg i tomme muslingeskaller, i vegetationen, i klipperevner eller under sten.

Kendetegn
Båndet tangspræl har en lang krop, meget lang ryg- og gatfinne samt meget små bugfinner. Båndet tangspræl har 9-12 lyse og brunlige pletter ved rygfinnen og et lyst bånd fra undersiden af hovedet op bag øjet. Siderne er rødlige med brunlig marmorering.

Føde
Tangsprællen lever af børsteorme, tang- og vandlopper samt andre krebsdyr og smådyr.

Båndet tangspræl - Pholis fasciata - Banded gunnel
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: Op til 30 cm
Vidste du det?
Båndet tangspræl lever også ved Canadas østkyst og i det nordlige Stillehav.