Grønlandsk navn: Putooruttoq avannarleq
Latinsk navn: Ammodytes dubius
Engelsk navn: Northern Sand Lance
Klasse: Fisk
Orden: Pigfinnefisk
Familie: TobisfamilienNordlig tobis er udbredt i det arktiske Canada og ved Grønlands vestkyst mod nord til Uummannaq. Fisken lever på 20-100 meters dybde og er ofte meget talrig på de grønlandske fiskebanker. Tobisen lever dels nedgravet i bunden, dels pelagisk i store stimer.

Kendetegn
Nordlig tobis er en aflang fisk med underbid, fremskydelige kæber, ingen bugfinner, lang ryg- og gatfinne samt kløftet hale. Tobisens har små skæl og hudfolder på kropssiderne og er desuden brunlig på hovedet og oversiden.

Føde
Tobisen æder dyreplankton, fiskeyngel og -æg.

Nordlig tobis - Ammodytes dubius - Northern Sand Lance
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: Op til 24 cm
  • Ryghvirvler: 73-78
  • Gyder: November-februar
Vidste du det?
Nordlig tobis er langt mere talrig ved Grønland end havtobis, og fisken er en vigtig fødekilde for torsk og laks samt andre grønlandske fisk.