Grønlandsk navn: Kanajoq kapinartulik
Latinsk navn: Icelus bicornis
Engelsk navn: Twohorn Sculpin
Klasse: Fisk
Orden: Ulkefisk
Familie: Ulke


Tornulken er en arktisk og nordatlantisk art, der er udbredt fra Berings Strædet til Newfoundland, ved Island og de fleste grønlandske kyster samt fra Barentshavet langs den norske vestkyst til Skagerrak. Tornulken er en bundfisk, der lever på indtil 560 meters dybde.

Kendetegn
Den almindelige tornulk kan kendes på, at den øverste pig forrest på gællelåget har to spidser, der peger opad. Desuden har den en høj forkrop og højt hoved samt to rækker torne langs siden og én ved basis af rygfinnen.

Føde
Ulkens føde består af bunddyr som krebsdyr, børsteorme og småfisk.

Tornulk (Alm.) - Icelus bicornis - Twohorn Sculpin
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: Op til 16 cm
  • Hunnen er størst
  • Æg: 150-1.300
  • Gyder: Efterår (august-oktober)
Vidste du det?
Hos tornulken befrugtes æggene inde i hunnen af hannen, der har et langt, spidst parringslem. Hannens bug bliver svagt rød i gydetiden.