Grønlandsk navn: Saarullik
Latinsk navn: Gadus morhua
Engelsk navn: Atlantic Cod; Cod
Klasse: Fisk
Orden: Torskefisk
Familie: Torsk

Almindelig torsk lever i fjorde, ved kysten eller på banker syd for Disko i V-Grønland og Ammassalik på østkysten. Torsk lever normalt i stimer ud til 600 meters dybde nær bunden eller i de frie vandmasser (pelagisk). Torsken er en meget populær og værdifuld spisefisk.

Kendetegn
Torsken har en kraftig skægtråd på hagen, tre rygfinner og to gatfinner. Farven varierer alt efter omgivelserne, men torsken har dog normalt mørke prikker, lys sidelinje og lysere bug. Munden er stor med overbid.

Føde
Føden består af fisk, krebsdyr og orme, som torsken ofte finder på bunden ved hjælp af skægtråden.

Almindelig torsk - Gadus morhua - Atlantic Cod; Cod
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: Op til 150 cm
  • Torsken vokser hele livet
  • Vægt: Op til 50 kg
  • Æg: 500.000-9.000.000
  • Gyder: Januar-april
  • Bliver kønsmoden efter 2-12 år
Vidste du det?
De fleste torskestammer formerer sig i perioden januar-april ved en havtemperatur på 4-6 grader. Det foregår ved, at hannen og hunnen gyder sæd og æg frit i vandet, mens de svømmer bug mod bug. Siden 2007 har der været gydende torsk på bankerne ud for Østgrønland. Det giver håb om, at torskebestanden vil genetablere sig efter flere årtiers fravær.