Grønlandsk navn: Kanajoq
Latinsk navn: Myoxocephalus scorpius
Engelsk navn: Shorthorn Sculpin
Klasse: Fisk
Orden: Ulkefisk
Familie: Ulke

Almindelig ulk er almindelig i Grønland, hvor den lever på lavt vand ud til ca. 200 meters dybde på sand-, mudder- eller stenbund. Fisken er udbredt i V- og Ø- Grønland. Ulken spises lokalt i Grønland.

Kendetegn
Almindelig ulk har et stort, bredt hoved med en meget stor mund samt pigge og benknuder. Den har desuden meget kraftige pigstråler i finnerne. Ulken har lyse pletter på undersiden, men farven varierer en del. I parringstiden bliver hannens bug dog rødlig.

Føde
Ulken er nærmest altædende, men den tager især krebsdyr, fisk samt fiskeæg og -unger.

Almindelig ulk - Myoxocephalus scorpius - Shorthorn Sculpin
Fakta
  • Levested: Hav
  • Længde: Op til 60 cm
  • Æg: Op til 2.500-3.000
  • Gyder: Vinter-forår
  • Kønsmoden efter 2-3 år
Vidste du det?
Den almindelige ulk parrer sig om vinteren. Hannen holder hunnen fast, mens parringen foregår. Hunnen lægger efterfølgende sine æg i klumper på havbunden på lavt vand. Hannen vogter over æggene, indtil de klækkes efter ca. fem uger.