Bairdsryle

Grønlandsk navn: Saarfaarsunnaq
Latinsk navn: Calidris bairdii
Engelsk navn: Baird's Sandpiper
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Sneppefugle

Bairdsrylen er en fåtallig, højarktisk fugl, der næsten udelukkende findes i N-Grønland. Bairdsrylen yngler spredt fra Melville Bugt til Thuleområdet. Måske yngler den også længere østpå i N-Grønland.

Kendetegn
Fjerdragten er brun til brungul med mørkstribet bryst, hvide flanker og hvid bug. Oversiden er mørkere med lyse fjerrande. Bairdsrylen er en kortbenet og kortnæbbet ryle med lange vinger og en lys stribe over øjet.

Føde
Bairdsrylen lever af småinsekter og insektlarver, som den finder med næbbet på mudderflader eller i vandkanten.

Bairdsryle - Calidris bairdii - Baird's Sandpiper
Fakta
  • Levested: Kyst og hav
  • Sjælden
  • Vingefang: 35-38 cm.
  • Længde: 14-20 cm.
  • Vægt: 27-65 g.
  • Kuldstørrelse: 4 æg
  • Antal kuld: 1 pr. år
  • Rugetid: ca. 19-21 dage
Vidste du det?
Bairdsrylen er en trækfugl, som ankommer til ynglepladserne i N-Grønland i maj og trækker bort igen til oktober. Fuglen trækker derefter helt til Sydamerika, hvor den normalt overvinter.