Grønlandsk navn: Qutsissormiutaq
Latinsk navn: Eremophila alpestris
Engelsk navn: Shore Lark
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Lærker

Bjerglærken er forholdsvis sjælden i Grønland, hvor den kun optræder som gæst i V-Grønland i perioden maj-oktober. Bjerglærken opholder sig i fjeldområder med stenede, tørre marker og heder, hvor der er begrænset vegetation.

Kendetegn
Bjerglærken har en brun overside med mørke striber, en hvid underside og et sort brystbånd. Ansigtet har gule og sorte aftegninger. Hunnen har mere utydelige farver, og hunnens brystbånd er smallere end hannens.

Føde
Bjerglærkens føde består af insekter og andre smådyr. Om vinteren æder fuglen også frø.

Fakta
  • Levested: Fjeldet
  • Sjælden
  • Vingefang: 30-35 cm
  • Længde: 16-20 cm
  • Vægt: 33-45 g
  • Kuldstørrelse: 4 æg
  • Antal kuld: 1-2 pr. år
  • Rugetid: 10-14 dage
  • Ungetid: 12 dage
Vidste du det?
Bjerglærken har et sort tværbånd over issen, der ender i et lille, karakteristisk horn i hver side. Hunnens horn er dog ikke nær så markante som hannens.
Bjerglærke - Eremophila alpestris - Shore Lark