Grønlandsk navn: Nerleq
Latinsk navn: Anser albifrons
Engelsk navn: White-fronted Goose
Klasse: Fugle
Orden: Andefugle
Familie: Svaner, gæs og ænder

Blisgåsen er udbredt i V-Grønland fra Nuuk til Upernavik. Blisgåsen er en ret almindelig ynglefugl, der yngler i fjeldet og på sletter inde i landet ved ferskvandssøer. Blisgåsen er en trækfugl. Den ses i Grønland fra april til september.

Kendetegn
Blisgåsens fjerdragt er gråbrun med brede, sorte striber eller bånd på undersiden. Næbbet er højt og kraftigt, og halsen er lang. Blisgåsen kan bedst kendes fra andre gæs på den hvide blis ved næbbet. Både ben og næb er orange.

Føde
Blisgåsen lever udelukkende af plantemateriale. Den æder græs, skud, frø og andre plantedele.

Fakta
 • Levested: Fjeldet, Ferskvand
 • Almindelig
 • Vingefang: 130-165 cm.
 • Længde: 70-86 cm.
 • Vægt (han): 2,1-2,5 kg.
 • Vægt (hun): 1,9-2,2 kg.
 • Maks. levealder: 25 år
 • Kuldstørrelse: 5-6 æg
 • Antal kuld: 1 pr. år
 • Rugetid: 27-28 dage
 • Ungetid: 40-43 dage
Vidste du det?
Den grønlandske bestand af blisgæs yngler udelukkende i den lavarktiske zone. Om efteråret trækker gæssene dog over indlandsisen og videre over Island og Atlanterhavet for at nå frem til Irland, hvor de opholder sig om vinteren.
Blisgås - Anser albifrons - White-fronted Goose