Grønlandsk navn: Canadap nerlia
Latinsk navn: Branta canadensis
Engelsk navn: Canada Goose
Klasse: Fugle
Orden: Andefugle
Familie: Svaner, gæs og ænder

Tidligere var canadagåsen ret sjælden, men i dag er den ganske almindelig i V-Grønland mellem Sisimiut og Upernavik. Canadagæs kommer til Grønland for at yngle i maj og trækker normalt bort igen i september.

Kendetegn
Canadagåsen kan især kendes på den lange, sorte hals samt på de hvide kinder og det hvide hagebånd. Gåsens fjerdragt er brun med et lysere bryst samt sort hale og hvid gump. Canadagåsen findes i mange forskellige racer og varierer derfor ret meget i størrelsen.

Føde
Canadagæs lever af skud og blade fra urter og vandplanter.

Fakta
 • Levested: Fjeldet, Ferskvand
 • Almindelig
 • Vingefang: 120-180 cm
 • Længde: 56-110 cm
 • Vægt (han): 4,7-6,5 kg
 • Vægt (hun): 4,3-4,5 kg
 • Max. levealder: 27 år
 • Kuldstørrelse: 5-6 æg
 • Antal kuld: 1 pr. år
 • Rugetid: 24-30 dage
 • Ungetid: 40-48 dage
Vidste du det?
Canadagæs yngler i fugtige områder i lavlandet i fjeldet eller ved kysten. Det er normalt hunnen, der bygger reden og udruger æggene. Reden er en fordybning i jorden, der er foret med dun, fjer, blade og andre plantedele.
Canadagås - Branta canadensis - Canada Goose