Grønlandsk navn: Sigguttooq
Latinsk navn: Gallinago gallinago
Engelsk navn: Common Snipe
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: SneppefugleDobbeltbekkasinen findes i Grønland på fugtige græsbredder ved søer og elve, ved kær og på sumpede enge. Dobbeltbekkasinen forekommer ret sjældent i landet, men gæster dog af og til SØ-Grønland.

Kendetegn
Dobbeltbekkasinen er en vadefugl med et meget langt, lige næb og lange tæer. Fjerdragten er brunlig med gulbrune striber på ryggen og hovedet. Brystet og siderne har desuden mørkebrune pletter og striber.

Føde
Dobbeltbekkasinen æder orme, insekter, snegle og krebsdyr.

Dobbeltbekkasin - Gallinago gallinago - Common snipe
Fakta
  • Levested: Kyst og hav
  • Sjælden
  • Vingefang: 37-47 cm
  • Længde: 27 cm
  • Vægt: 80-120 g
  • Maks. levealder: 16 år
  • Kuldstørrelse: 4 æg
  • Antal kuld: 1 pr. år
  • Rugetid: 18-20 dage
  • Ungetid: 19-20 dage
Vidste du det?
Under parringsflugten dykker dobbeltbekkasinen med en så høj fart, at de yderste halefjer sættes i svingninger. Svingningerne frembringer en lyd som en brummende eller gnækkende "huhuhuhuhu".