Grønlandsk navn: Miteq siorartooq
Latinsk navn: Somateria mollissima
Engelsk navn: Common Eider
Klasse: Fugle
Orden: Andefugle
Familie: Svaner, gæs og ænder

Ederfuglen er ret almindlig og vidt udbredt ved kysterne i V-Grønland og Ø-Grønland mod nord op til Hall Land og Germania Land. De vestgrønlandske ederfugle overvintrer i åbentvandsområdet ud for V-Grønland, hvorimod mange af de østgrønlandske ederfugle trækker til Island for at overvintre.

Kendetegn
Hannen har i yngletiden en sort pande og underside, samt hvid overside og kinder. Hannens nakke er desuden grønlig og brystet rødligt. Hunnen er brun med sorte pletter.

Føde
Ederfuglen er en dykand, som kan dykke mere end 20 meter efter føde. Føden består især af muslinger samt snegle, krebsdyr og fisk.

Ederfugl - Somateria mollissima - Common Eider
Fakta
  • Levested: Kyst og hav
  • Almindelig
  • Vingefang: 80-110 cm.
  • Længde: ca. 50-70 cm.
  • Vægt: 1,2-2,8 kg.
  • Maks. levealder: 36 år
  • Kuldstørrelse: 4-6 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 25-28 dage
  • Ungetid: 65-75 dage
Vidste du det?
Ederfuglen yngler i kolonier ved kysterne på små øer, i fjorde eller på fastlandet. Reden anbringes i græs op ad klippesider eller ved en busk. Det er hunnen, som bygger reden og udruger æggene.