Grønlandsk navn: Kussannaq
Latinsk navn: Anthus pratensis
Engelsk navn: Meadow Pipit
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Pibere og Vipstjerter

Engpiberen er en fåtallig ynglefugl, der normalt kun findes i Ø-Grønland. Engpiberen er en trækfugl. Den ankommer til ynglepladserne i april-maj og trækker bort igen til september.

Kendetegn
Engpiberens fjerdragt er brun eller gråbrun med sorte længdestriber på oversiden. Den er grågul til gråhvid på undersiden med mørke striber og pletter. Fuglens hale er mørk, men de to yderste fjer er hvide. Desuden har engpiberen en hvid ring om øjet.

Føde
Engpiberen æder insekter, orme, edderkopper og andre smådyr, som den finder på jorden.

Engpiber - Anthus pratensis - Meadow Pipit
Fakta
  • Levested: Fjeldet
  • Ses af og til i Ø-Grønland
  • Vingefang: 22-25 cm
  • Længde: 14-16 cm
  • Vægt: 14-25 g
  • Maks. levealder: 7 år
  • Kuldstørrelse: 4-5 æg
  • Antal kuld: 1-2 pr. år
  • Rugetid: 13-14 dage
  • Ungetid: 13-14 dage
Vidste du det?
Engpiberen yngler på græsrige og fugtige enge eller heder i fjeldet. Reden er en fordybning i jorden, der er foret med plantedele og hår. Den er ret godt skjult i vegetationen eller gemt under en sten.