Grønlandsk navn: Aqisseq
Latinsk navn: Lagopus mutus
Engelsk navn: Rock Ptarmigan
Klasse: Fugle
Orden: Hønsefugle
Familie: Skovhøns

Fjeldrypen lever og yngler i hele Grønland. Den yngler hyppigst i de mest frodige fjeldområder, og den træffes ikke i højfjeldet. Fjeldrypen er normalt en standfugl. De nordligste bestande trækker dog længere sydpå fra oktober til februar.

Kendetegn
Fjeldrypen er en hønsefugl, der skifter fjerdragt alt efter sæsonen. Om vinteren er fuglen helt hvid med sort hale, hvorimod den om sommeren er brun. Hannen er brunsort med gulbrune pletter, mens hunnen har brunsorte fjer med gule tværbånd. Vingerne er altid hvide.

Føde
Fjeldryper æder bær, skud og andre plantedele.

Fjeldrype - Lagopus mutus - Rock Ptarmigan
Fakta
  • Levested: Fjeldet
  • Almindelig
  • Vingefang: ca. 57 cm
  • Længde: 32-41 cm
  • Vægt: 350-740 g
  • Kuldstørrelse: 3-13 æg
  • Antal kuld: 1 pr. år
  • Rugetid: 21-24 dage
Vidste du det?
Bestanden af fjeldryper varierer meget i antal og kan svinge mellem at være almindelig til kun at findes spredt hist og her. De år, hvor bestanden af ryper er i top, kaldes for "rypeår".