Grønlandsk navn: Qeerlutooq
Latinsk navn: Anas platyrhynchos
Engelsk navn: Mallard
Klasse: Fugle
Orden: Andefugle
Familie: Svaner, gæs og ænder


Gråanden er en almindelig ynglefugl ved søer og kær i V-Grønland mod nord til Upernavik. Den yngler mere spredt i SØ-Grønland. Gråanden overvintrer i åbentvandsområdet ud for V-Grønland ved kyster, lavvandede fjorde eller i bugter.

Kendetegn
I yngleperioden er hannens hoved og hals grønt, og brystet er rustbrunt med en hvid halsring. Hannen har desuden et gult næb, grå krop og sort gump. Hunnen er brunlig. Begge køn har blåt vingespejl og hvide vingeundersider.

Føde
Gråænder æder frø og andre plantedele samt bløddyr, krebsdyr og insekter.

Gråand - Anas platyrhynchos - Mallard
Fakta
  • Levested: Fjeldet, Kyst og hav, Ferskvand
  • Almindelig
  • Vingefang: 75-100 cm
  • Længde: 50-65 cm
  • Vægt: 750-1575 g
  • Maks. levealder: 23 år
  • Kuldstørrelse: 9-13 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 27-28 dage
  • Ungetid: 50-60 dage
Vidste du det?
Gråænder hører til svømmeænder. De finder føden ved enten at snadre i vandoverfladen eller ved at dyppe hoved og hals ned i vandet.

Gråanden er i de seneste år blevet almindelig i de fleste byer.