Grønlandsk navn: Naajarujussuaq
Latinsk navn: Larus hyperboreus
Engelsk navn: Glaucous Gull
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Måger


Gråmågen er en almindelig ynglefugl langs de fleste grønlandske kyster. Den er dog mest talrig mod syd, og den yngler meget fåtalligt eller slet ikke i de allernordligste egne. Gråmågen overvintrer i store tal i åbentvandsområdet ud for V-Grønland.

Kendetegn
Gråmågen er meget lys med blågrå overside, hvide vingespidser og hvid underside. Gråmågen har desuden et kraftigt, gult næb med en rød plet samt brede og ret korte vinger.

Føde
Gråmågen er altædende og tager bl.a. fisk, bær, krebsdyr, æg, fugleunger, ådsler og muslinger.

Gråmåge - Larus hyperboreus - Glaucous gull
Fakta
  • Levested: Kyst og hav
  • Almindelig
  • Vingefang: 132-165 cm
  • Længde: 62-77 cm
  • Vægt: 1,0-2,2 kg
  • Maks. levealder: 18 år
  • Kuldstørrelse: 2-3 æg
  • Antal kuld: 1 pr .år
  • Rugetid: 26-30 dage
  • Ungetid: 45-50 dage
Vidste du det?
Gråmågen yngler ofte i mindre kolonier sammen med andre måger eller havfugle. Ynglekolonierne findes som regel ved kysten på stejle kystfjelde og klippesider eller på småøer. Gråmågen yngler af og til også i enkeltpar.