Grønlandsk navn: Orpimmiutaq
Latinsk navn: Carduelis flammea
Engelsk navn: Common Redpoll
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Finker

Gråsisken er en almindelig ynglefugl i V-Grønland mod nord til Melville Bugt og i SØ-Grønland mod nord til Ittoqqortoormiit. Gråsiskenen er en trækfugl, der normalt kan ses i Grønland fra april til september. Nogle af fuglene overvintrer dog i SV-Grønland samt i Ammassalikområdet.

Kendetegn
Gråsisken har en brun eller grålig fjerdragt med mørke striber, en rød plet forrest på issen og et kort, gult næb. Fuglen kan desuden kendes på den sorte hageplet og de hvide vingebånd. Derudover har de voksne hanner et rødt bryst.

Føde
Gråsisken æder insekter samt frø og andre plantedele fra urter, træer og græsser.

Gråsisken - Carduelis flammea - Common Redpoll
Fakta
  • Levested: Fjeldet
  • Almindelig
  • Vingefang: 20-25 cm
  • Længde: 11-14 cm
  • Vægt: 11-18 g
  • Max. levealder: 12 år
  • Kuldstørrelse: 4-6 æg
  • Antal kuld: 1-2 pr. år
  • Rugetid: 10-12 dage
  • Ungetid: 9-14 dage
Vidste du det?
Gråsisken lever og yngler især i fjeldområder med pilekrat og birkeskov. Her anbringer hunnen reden i et krat eller et buskads tæt ved jorden og forer den med plantedele, hår og fjer. Hunnen udruger æggene.